آموزش مربیان مهدهای قرآنی بسیج

مسئول بسیج جامعه زنان کشور از آموزش 600 مربی جوان  و با انگیزه برای اداره مهدهای قرآنی بسیج در سال 1393 خبر داد و افزود این اموزش ها که محتوای آن بر اساس اصول و قواعد علمی روز وآمیخته با مبانی اعتقادی و انقلابی طرحریزی شده  بصورت مستمر و هرساله ادامه پیدا خواهد نمود ،ایشان حمایت از گروهها و مجموعه های فعال در عرصه کودک را وظیفه ذاتی سازمان تحت مدیریت خویش اعلام نمود و بیان داشت که در این مسیر از هیچ کوششی فروگذار نخواهد بود .

دیدگاه ها

بنر ها

Powered by